top of page

Science Fiction Architectuur

​Ontwerpend onderzoek naar een toekomstscenario voor de stad Valencia. Opdracht was het definiëren van de stedenbouwkundige randvoorwaarden in de verre toekomst en vervolgens het ontwerpen van een publiek gebouw binnen deze context. Tijdens een cursus presentatietechnieken heb ik dit project samengevat in een korte film.

 

 

The future of architecture in Valencia
bottom of page